Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ερώτηση για εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο Ιόνιο

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ιονίου, κατ' αντιστοιχία των διατάξεων που ισχύουν για τα νησιά νομών του Αιγαίου, κατέθεσε ο Νίκος Δένδιας.


Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Ιονίου, κατ' αντιστοιχία των διατάξεων που ισχύουν για τα νησιά νομών του Αιγαίου, κατέθεσε ο Νίκος Δένδιας. Αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης: Σύμφωνα με το αρ.174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, όπως οι νησιωτικές, ενώ βάσει του αρ.101§4 του Συντάγματος, όπως τροποποιήθηκε το έτος 2008, η πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει υπ’ όψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και να μεριμνά για την ανάπτυξή τους. Κατά το αρ.21§4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ισχύουν μειωμένοι συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά 30% για τα νησιά του Αιγαίου πελάγους. 


Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση προς τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας είναι ορθή και εύλογη, πλην όμως εξαιρούνται αδικαιολόγητα από το πεδίο εφαρμογής της τα νησιά του Ιονίου πελάγους, παρ’ ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της πρωτογενούς ευρωπαϊκής και συνταγματικής εθνικής μας νομοθεσίας για την προστασία των νησιωτικών περιοχών και δοκιμάζονται ιδιαίτερα από την σοβούσα οικονομική κρίση, την κάμψη του τουρισμού, τα αυξανόμενα μεταφορικά κόστη κ.α.. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στους Νομούς του Ιονίου πελάγους θα βοηθούσε τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο υψηλό κόστος διαβίωσης και τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Προτίθεται, με προσεχή νομοθετική πρωτοβουλία, να εντάξει και τους νομούς του Ιονίου Πελάγους (Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου) στη ρύθμιση του αρ.21§4 ν.2859/2000 για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Ο ερωτών βουλευτής Νίκος Δένδιας.
dendias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου