Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Το ΤΕΙ ζητά προσωπικό

  • 2 θέσεις εργασίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Λήξη: 14/10/2010

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

1. Στέλεχος Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης (1 θέση Ληξούρι)
2. Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ)। Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» από 24/09/2010 έως και 14/10/2010 στη διεύθυνση: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή, Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, Λεωφ. Συγγρού 56, 117 42 Αθήνα.

  • Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Λήξη: Επικοινωνήστε με τον φορέα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό - Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη « Αίτηση για πρόσληψη Εξωτερικών Συνεργατών για την εκτέλεση της πράξης Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων». ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή, Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, Λεωφ. Συγγρού 56, 11742 Αθήνα.

Η Νομαρχία είναι περήφανη για το έργο στον Αίνο

Είναι απίστευτο, πως γίνεται η Νομαρχία να θεωρεί το έργο διαπλάτυνσης του δρόμου μέσα στον Εθνικό Δρυμό ως κάτι για το οποίο πρέπει να είναι περήφανη. Έχει εκδοθεί μάλιστα δελτίο τύπου με ημερομηνία 27/9/2010.Στο δελτίο το οποίο σας παραθέτουμε παρακάτω, η Νομαρχία δεν παραλύπει να ευχαριστεί την εταιρεία του κου Μαρούλη, να ευλογήσει τα γένια της και βέβαια να γλείψει των κο Υποψήφιο Περιφερειάρχη Μπεριάτο।Τα Σέστα με προηγούμενο άρθρο του συντάκτη Κουργιόζου έχουν αναφερθεί στο έργο και τις οικολογικές του επιπτώσεις

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής ...(απολαύστε το και μη ξεχάσετε να τους ψηφίσετε, επειδή εκτός των άλλων που έχουν κάνει θα καταστρέψουν και τον Αίνο!!!):Με πολύ γοργούς ρυθμούς το έργο του δρόμου του Αίνου

Ένα πολύ σημαντικό έργο του Νομού, ο δρόμος του Αίνου, ξεκίνησε και προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς χάριν και στη πολύ καλή οργάνωση της εργολήπτριας εταιρείας του κ. Γ. Μαρούλη Α.Ε.

Το έργο προβλέπει αποκατάσταση παλαιών κακοτεχνιών και φθορών του δρόμου και των πρανών, ασφαλτόστρωση και νέα τάφρο όμβριων όπως και κατασκευή και οργάνωση αρκετών σημείων θέασης.

Το μήκος του δρόμου που ενδιαφέρει τις παραπάνω παρεμβάσεις είναι 8 (οκτώ) χιλιόμετρα και αρχίζει από το σημείο του Αστεροσκοπείου του ‘’Ευδόξου’’ και τελειώνει στο σημείο των κεραιών।

Καθ’όλο το μήκος, ο δρόμος θα έχει καθαρό πλάτος 6-7μ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.000.000€ και αναμένεται να παραδοθεί τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή πολύ νωρίτερα του προβλεπομένου από τη σύμβαση

Αυτό το έργο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη επισκεψιμότητα του Αίνου από επισκέπτες αλλά και για όσους εργάζονται στο Αίνο και στις γύρω περιοχές.

Ταυτόχρονα θα μειωθεί το κόστος ετήσιας συντήρησης και θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο του Νομού που προώθησε και υλοποιείται από τη σημερινή Νομαρχιακή Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα έργα του Αίνου (κτίριο Μεταξά, δρόμος, μονοπάτια, προβολή του Αίνου κ.α.) είχαν ενταχθεί στο σχέδιο που είχε δρομολογηθεί προ 10ετίας με την ιδιαίτερη συμβολή του κ. Η. Μπεριάτου ως Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ και Γ.Γ. Δασών και σημερινού υποψήφιου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Στο αίσιο αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ιδιαίτερη συμβολή στο ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών δυσκολιών έχει η κ. Μαρία Αντωνέλλου και την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων τι γίνεται;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, πολλά ΤΕΙ προσπαθούν να οργανωθούν και να προλάβουν τις εξελίξεις όσον αφορά τις συγχωνεύσεις που προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός. Πιο συγκεκριμένα το Έθνος παραθέτει τις σκέψεις και ενέργειες ορισμένων Ιδρυμάτων της χώρας.
"Ήδη, το ΤΕΙ του Πειραιά αποφάσισε να μεταφέρει το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων από τις Σπέτσες, καθώς η λειτουργία του εκεί στοίχιζε στο ίδρυμα σχεδόν 300.000 ευρώ ετησίως, για να εξυπηρετεί μόνο... 20 σπουδαστές, που φοιτούσαν σε όλα τα εξάμηνα, ενώ φέτος το τμήμα με τη μεταφορά του στον Πειραιά δέχτηκε 100 σπουδαστές.

Πάμε για κυνήγι ;

Τα "κατεβάζετε" με το ποντίκι ;)
provided by: widgia.com

Σαν σήμερα... (29/9)

Γεγονoτα

1793: Η λέξη «τένις» αναφέρεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό.

1922: Ο Γεώργιος Β' ανακηρύσσεται βασιλιάς των Ελλήνων, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Α'.

1925: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει τη Συντακτική Συνέλευση και προκηρύσσει εκλογές, τις οποίες όμως δεν θα διενεργήσει και θα επιβάλει δικτατορία.

1941: 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιαρ του Κιέβου, με διαταγή του Χίμλερ.

1964: Κυκλοφορεί το κόμικ «Μαφάλντα» από τον αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.

1974: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγγέλλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Γεννησεις
1547: Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ισπανός συγγραφέας. («Δον Κιχώτης»)

1943: Λεχ Βαλέσα, ηλεκτρολόγος από το Γκντανσκ που ίδρυσε το συνδικάτο «Αλληλεγγύη», το οποίο συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος στην Πολωνία. Διετέλεσε πρόεδρος της Πολωνίας και το 1983 τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης.

1949: Γιώργος Νταλάρας, τραγουδιστής.

Θανατοι
1902: Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής κι ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Συντάκτης του «Κατηγορώ».

http://www.sansimera.gr/almanac/2909