Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Ελληνική ποιοτική τηλεόραση... ο κωλοτούμπαςΕμείς δεν πιάνουμε EXTRA3 στην Κεφαλονιά???

Ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα...

Θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής: