Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Αναβάθμιση του έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ


Με επιτυχία επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και της Διοικούσας Επιτροπής για περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης προς τους φοιτητές μας αλλά και η στενή και αμοιβαία επωφελής σχέση των Τμημάτων μας με τις τοπικές κοινωνίες που τα περιβάλλουν, με την αξιοποίηση του πλούσιου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτουν.
Και αυτό διότι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που κατεβλήθη, η βελτίωση της ποιότητας σπουδών και της παροχής όσο το δυνατόν πιο άρτιας εκπαίδευσης προς τους φοιτητές μας, συντελέστηκε μέσω της φετινής επιλογής Εντεταλμένου -Έκτακτου- Διδακτικού Προσωπικού.
Ως γνωστό, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποτελείται από 8 Τμήματα (4 στην Κεφαλονιά, 2 στην Ζάκυνθο και 2 στην Λευκάδα). Σε όλα τα Τμήματα παρατηρείται αναβάθμιση των προσόντων του επιλεγόμενου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχέση με τα πτυχία που έχουν στην κατοχή τους αλλά και την εμπειρία τους. Συνολικά οι διδάσκοντες, κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος αυξήθηκαν κατά 34.6% σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010. Η αύξηση των διδασκόντων που είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος οδήγησε σε μείωση των διδασκόντων που κατέχουν Μεταπτυχιακό δίπλωμα κατά 11% και των διδασκόντων που κατέχουν μόνο πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 20%. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αναβάθμιση των τυπικών προσόντων των διδασκόντων.
Η παραπάνω μεταβολή είναι σίγουρο ότι αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των σπουδών στα Τμήματα μας, ενώ ταυτόχρονα δείχνει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με ιδιαίτερα σημαντικές σπουδές, πολλοί από αυτούς μάλιστα κατάγονται ή/και κατοικούν στα νησιά μας. Προτρέπουμε και άλλους επιστήμονες που διαθέτουν ανάλογα προσόντα και επιθυμούν να διδάξουν στο Ίδρυμα μας, να παρακολουθούν τις δραστηριότητες μας μέσα από τους Δικτυακούς τόπους του Ιδρύματος και να καταθέτουν αιτήσεις κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο κάθε χρόνο.
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω επιστήμονες που διδάσκουν φέτος στο Ίδρυμά μας πλαισιώνουν τους πολύ καλούς μόνιμους καθηγητές του.

πηγή: Ημέρα τση Ζάκυθος