Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων Απογραφέων μέχρι τις 10.4.11.

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011
10-24 Μαϊου 2011


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10.4.11


Από την Υπηρεσία Στατιστικής ανακοινώνεται ότι παρατείνεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων Απογραφέων μέχρι τις 10.4.11.


Προσκαλούμε

Τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ως Απογραφείς να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.statistics.gr μέχρι τις 10 Απριλίου 2011.

Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών θα διενεργηθεί το χρονικό διάστημα 10-24 Μαϊου 2011.
Οι Απογραφείς δύνανται να είναι ιδιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών.
Οποιοι δεν έχουν την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κεφαλληνίας στην Δ/νση Π. Βαλλιάνου 9 και στα τηλέφωνα 26710-22503, 26710-29015.

Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ πρόκειται να υλοποιήσει στο Αργοστόλι στο Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σεμινάριο με τίτλο:

«Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων με συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές»


Υπεύθυνη:
Βιβή Βασάλα, Ph.D.(Παιδαγωγική-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), M.Ed. (Εκπαίδευση Ενηλίκων), ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Μεταπτυχιακή Ενότητα "Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση", Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας.


Σε ποιους απευθύνεται –Τόπος υλοποίησης-Πιστοποιητικό
Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και θα πραγματοποιηθεί στο Αργοστόλι (αίθουσες ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ-Λάσση) από 14-15 Μαΐου.
Όσοι συμμετάσχουν θα αποκτούν το σχετικό πιστοποιητικό που φέρει την εγγύηση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στόχος του Σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες:
α) να καταστούν ικανοί να διαμορφώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας με επιτυχία διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
β) να αποκτήσουν γνώσεις και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές
γ) να εξοικειωθούν στη χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών (π.χ. μελέτη περίπτωσης, παιγνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, debate κ.λπ.).


Διάρκεια-Αριθμός συμμετεχόντων
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ώρες. Σε αυτές προστίθενται 28 ώρες για τη μελέτη κειμένων εξ αποστάσεως και την εκπόνηση εργασίας. Συνεπώς η συνολική διάρκεια είναι 40 ώρες. Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Διαδικασίες Συμμετοχής-Προθεσμία
Η συμμετοχή στοιχίζει 100 ευρώ για τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 130 ευρώ για τα μη μέλη. Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής για 12 ώρες και, για όσους εκπονήσουν εργασία (εκπαίδευση από απόσταση), θα δοθεί πιστοποιητικό για 40 ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο με email: vasalap@otenet.gr ή ekek-kef@otenet.gr (πληροφορίες: κος Παναγής Βουτσινάς 2671029151 ). Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως Τετάρτη 4 Μαΐου 2011.